Nieuws

Zomervakantie

Beste ouders, De zomervakantie komt eraan en ook wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. Locatie Schinveld  is  gesloten vanaf 22 juli t/m 19 augustus. Vanaf 20 augustus staan wij weer fris en vol energie voor jullie klaar. Onze locatie in Sittard is nog open tot 1 augustus. Vanaf 20 Augustus zijn de kinderen van Sittard ook welkom op onze locatie in Schinveld.  Wij wensen iedereen een heerlijke zomervakantie toe en kijken ernaar uit jullie daarna weer te zien! Met sportieve groet, Zwemteam Netty  Liebe Eltern, die Sommerferien stehen vor der Tür und auch wir werden eine wohlverdiente Pause einlegen. Der Standort Schinveld ist vom 22. Juli bis 19. August geschlossen. Ab dem 20. August sind wir dann wieder frisch und voller Energie für Sie da. Unser Standort in Sittard ist bis zum 1. August geöffnet. Ab dem 20. August sind die Kinder aus Sittard auch in Schinveld willkommen.  Wir wünschen allen schöne Sommerferien und freuen uns auf ein Wiedersehen danach! Mit sportlichen Grüßen, Netty Schwimmteam  Dear Parents, The summer vacations are coming and we too are going to enjoy a well-deserved vacation. Location Schinveld will be closed from July 22nd until August 19th. From August 20 we will be ready for you again, fresh and full of energy. Our location in Sittard is still open until August 1st. From August 20 children from Sittard are also welcome at our location in Schinveld.  We wish everyone a wonderful summer vacation and look forward to seeing you again afterwards! With sportive greetings, Swimteam Netty   

Wijziging algemene voorwaarden

Beste zwemmers, We hopen dat het goed met jullie gaat! We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke wijziging die vanaf 1 september 2023 van kracht zal zijn: onze Algemene Voorwaarden worden aangepast. Mocht je geïnteresseerd zijn in de exacte details van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dan kun je deze vinden op onze website of in onze zwemschool Netty app. We willen ervoor zorgen dat jullie volledig op de hoogte zijn van alle updates. We danken jullie voor jullie begrip en steun bij deze wijzigingen. Jullie tevredenheid en plezier in onze zwemlessen blijven onze hoogste prioriteit. Als je vragen of opmerkingen hebt over de nieuwe Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd voor jullie klaar om te helpen. Met spetterende groet,  Zwemteam Netty Liebe Schwimmer, wir hoffen, es geht euch gut! Wir möchten euch über eine wichtige Änderung informieren, die ab dem 1. September 2023 in Kraft treten wird: Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden angepasst. Falls ihr an den genauen Details der geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen interessiert seid, könnt ihr diese auf unserer Webseite oder in unserer Schwimmschul-App "Netty" finden. Wir möchten sicherstellen, dass ihr über alle Updates vollständig informiert seid. Wir danken euch für euer Verständnis und eure Unterstützung bei diesen Änderungen. Eure Zufriedenheit und Freude an unseren Schwimmkursen bleiben unsere oberste Priorität. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen habt, zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen euch jederzeit gerne zur Verfügung, um zu helfen. Mit spritzigen Grüßen, Schwimmteam Netty Dear swimmers, We hope you are doing well! We would like to inform you about an important change that will be effective from September 1, 2023: our Terms and Conditions are being updated. If you are interested in the exact details of the revised Terms and Conditions, you can find them on our website or in our swimming school Netty app. We want to ensure that you are fully informed about all the updates. We thank you for your understanding and support regarding these changes. Your satisfaction and enjoyment in our swimming lessons remain our highest priority. If you have any questions or comments about the new Terms and Conditions, please do not hesitate to contact us. We are always here to assist you. With splashing regards, Swim Team Netty​  

Zwemschool Netty zwemlesaanbieder met licentie

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. De kwaliteitscriteria staan beschreven in het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Welke kwaliteit levert de zwemlesaanbieder die de Licentie heeft? Een greep uit de beoordelingscriteria:   - Er is voldaan aan wet- en regelgeving. -  De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding. -  De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). -  De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche. - Er is een zwemlesplan. - Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles. - Er is een ongevallenregistratie. - Er is een klachtenprocedure. Wil je een overzicht van alle kwaliteitscriteria van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s? Klik hier voor de checklist. Hoe wordt de zwemlesaanbieder, die de Licentie heeft, getoetst? 1. De kwaliteit van zwemlesaanbieder met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt zowel intern als extern getoetst. Er zijn vier kwaliteitschecks: 2. Een auditor van de Nationale Raad Zwemveiligheid checkt jaarlijks of de licentiehouder nog steeds voldoet aan de kwaliteitscriteria. De Examinator Nationale Zwemdiploma’s van de Licentiehouder is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen. 3. Een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid doet de externe kwaliteitsborging en is namens de Nationale Raad Zwemveiligheid steekproefsgewijs aanwezig bij het diplomazwemmen. 4. Er worden door het jaar heen door de Nationale Raad Zwemveiligheid steekproeven gehouden bij licentiehouders. Waarom de Licentie Nationale Zwemdiploma’s ? De Nationale Zwemdiploma’s worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen gestimuleerd. Dit geeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. In het verleden vond er alleen een eindcontrole plaats bij de examens via het diplomazwemmen. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s zijn criteria doorgevoerd, waaraan de zwemlesaanbieder als organisatie dient te voldoen. Daarnaast wordt het proces van leren zwemmen getoetst evenals het diplomazwemmen zelf. De gebeurt volgens de ‘Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s’. Dit betekent dat een zwemlesaanbieder die de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, wil uitgeven, moet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zwemlesaanbieders die aan deze kwaliteitsstandaard voldoen, ontvangen dan een jaarlijkse ‘Licentie Nationale Zwemdiploma’s’. In het kort De Licentie Nationale Zwemdiploma’s in het kort: - De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent een zwemlesaanbieder een Licentie om op te leiden voor het Zwem-ABC, wanneer deze voldoet aan de criteria in het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s. - De Nationale Raad Zwemveiligheid toetst licentiehouders of de zwemlessen samen met het diplomazwemmen voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s.  - Bij alle diploma-toetsingsmomenten is een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig. (Jeroen) - Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid  aanwezig. Op 22 april vindt de jaarlijkse audit weer plaats en wordt weer beoordeeld of zwemschool Netty voldoet aan alle criteria voor licentiehouders.

Zwemles en diploma zwemmen

Vroeger was het normaal als je kind startte met zwemles als het een jaar of 7, 8 was. Tegenwoordig zien we steeds meer dat ouders ervoor kiezen om hun kinderen met 4 of 5 jaar te laten starten met zwemles. Een goede ontwikkeling vinden wij, want zeg nou eerlijk, wie gaat er met een veilig gevoel op vakantie als je kind niet kan zwemmen? Waarom langer wachten? Hoe jonger ze zijn hoe minder vaak ze angst voor water hebben (ontwikkelt). Minder angst betekent dat ze  sneller watervrij zullen zijn. En sneller watervrij maakt het makkelijker om een zwemdiploma te halen. Ondanks het feit dat kinderen al op jonge leeftijd starten met zwemles, merken wij vaak dat ouders het toch niet snel genoeg vinden gaan. Iedere week naar die zwemles en na maanden zwemmen is het afzwemmen nog niet in zicht... Belangrijk om te weten is dat alle kinderen kunnen leren zwemmen , maar dat niet ieder kind daar even lang over doet. 80% van de kinderen zijn gemiddeld, 10% van de kinderen zijn sneller dan gemiddeld en 10% van de kinderen doen er wat langer over dan de rest. Wat maakt dat maandje langer nu uit, iedereen wilt dat zijn/haar kind toch zo goed mogelijk zwemt, of niet? Zwemmen leren kinderen voor het leven, een leven lang zwemplezier. Ale kinderen zijn verschillend, gelukkig maar. De een leert sneller dan de ander, dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld motoriek. Niet iedereen ontwikkelt zich namelijk in hetzelfde tempo. Wat ook vaak meespeelt is angst.Een kind dat heel bang is voor water, associeert zwemles met iets wat niet leuk is waardoor het wat moeizamer kan verlopen.Een kind dat juist plezier heeft in zwemmen en graag naar de zwemles komt, leert sneller en zal ook sneller een zwemdiploma halen. Het is daarnaast belangrijk om zelf een positieve houding te hebben. Als je je kind steeds waarschuwt dat water gevaarlijk is en daar paniekerig over doet, ontstaat er juist angst voor water. Ga zelf zwemmen De beste methode om te leren zwemmen is vooral doen en veel herhalen. Ga daarom lekker in je vrije tijd met je kind zwemmen. Dit helpt niet alleen om sneller te leren zwemmen, maar het is ook nog eens heel erg leuk en een goede manier om de band tussen jezelf en je kind te versterken. Belangrijk is om tijdens het oefenen vooral veel te praten over wat je samen ziet, dit zorgt ervoor dat het allemaal wat minder eng wordt. Zoals hierboven beschreven is het vooral belangrijk om plezier te maken. Spelen en ravotten met je kind in het ondiepe water is hiervoor de perfecte manier. Laat zien dat het leuk is om gekke bewegingen te maken, te rennen en springen door het water. Maak gebruik van heel het lichaam en spetter er lekker op los. Zo leert je kind omgaan met de tegendruk van het water en met de spetters in het gezicht. Vooral in het begin van het zwemtraject is dit erg belangrijk. Gaat je kind al richting afzwemniveau, dan is het goed om naast het spelen ook veel baantjes te zwemmen en echt meters te maken. Wees eerlijk tegenover jezelf Wat erg belangrijk is, is dat je eerlijk bent tegenover jezelf, maar ook vooral tegenover ons zweminstructeurs. Vertel het als er bijzonderheden zijn. Is je kind bijvoorbeeld hoogbegaafd, heeft het watervrees, zijn er motorische problemen? Als je dit op tijd vertelt kunnen wij daar rekening mee houden. Het gebeurt namelijk best vaak dat er motorische problemen zijn bij kinderen. Wij kunnen dan extra aandacht schenken aan de zwakke punten. Vaak zien we dan al na een aantal (extra) lessen extra aandacht een duidelijke verbetering. Voor de zwemles begint Als je kind naar zwemles gaat, zorg er dan voor dat je voor de zwemles even ontspant. Ga op tijd weg en zorg ervoor dat je op tijd bent zodat je niet hoeft te haasten. Wat ook helpt is de allereerste keer iets eerder te komen zodat je goed kan zien wat er allemaal gebeurt. Wij weten als geen ander dat een allereerste les superspannend kan zijn. Daarom kun je voordat je begint met zwemles altijd een keer komen kijken bij ons. Je maakt dan op een laagdrempelige manier kennis met ons zwembad, de instructeurs, de methodiek en eventueel andere kinderen in de groep. Tevens staan wij open voor allerlei inhoudelijke vragen. Iets wat de ouders altijd op prijs stellen! Zet je kind niet onder druk Een van de dingen die je vooral NIET moet doen is je kind onder druk zetten. Ik snap dat je wilt dat je kind snel afzwemt, maar dit werkt juist averechts. Wil je kind iets niet, of durft het niet, ga dan niet pushen. Maak het zwemmen niet tot een rottige ervaring, maar zorg dat het leuk blijft. Heeft je kind even helemaal geen zin meer om te zwemmen, overleg dat dan even met ons. We zoeken dan samen naar de beste oplossing en wat het beste is voor je kind. Wij pushen kinderen ook niet, wij willen dat ieder kind met plezier naar de zwemles komt. Een kind gaat afzwemmen als hij/zij er klaar voor is. Het is de instructeur die dit bepaald. Wij streven naar een zo goed mogelijke kwaliteit bij het diploma zwemmen. Hierbij houden wij rekening dat het ene kind voor een '6' zwemt en de ander voor een '10'. Tijdens het diploma zwemmen worden wij steekproefsgewijs gecontroleerd door de Nationale Raad Zwemdiploma's. Onvoldoende kwaliteit tijdens het diploma zwemmen betekent dat wij een slechte beoordeling krijgen en dus kans op intrekking van onze licentie met alle gevolgen vandien. Dit willen wij uiteraard niet en streven daarom een zo hoog mogelijke kwaliteit na. Wij houden kinderen niet langer vast dan nodig, als ze goed genoeg zijn gaan ze afzwemmen. Uiteraard duurt het A diploma het langst, kinderen kunnen niets als ze binnenkomen en kunnen na het A diploma schoolslag, enkelvoudige rugslag, borst en rugcrawl, drijven op de buik en rug, 3 meter onderwater zwemmen door een verticaal in het water hangend zeil en watertrappem. Bij het B diploma moet u rekening houden met een duur van 2 tot 3 maanden. Hierbij wordt alles van diploma A uitgebreid. Afstanden worden langer, technieken worden verbetert. Bij het C diploma moet u rekening houden met een duur van 3 tot 5 maanden. C diploma eisen zijn veranderd en flink verzwaard. Ook hier worden afstanden vergroot, bij het kledingpakket wordt een jas toegevoegd en bij de borstcrawl wordt de ademhalingstechniek toegevoegd. Zwemdiploma A Je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma A is de opstap naar Zwemdiploma B en het complete Zwem-ABC. Zwemdiploma B Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma B is de tussenstap naar Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid. Zwemdiploma C = Nationale Norm Zwemveiligheid Je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.  

Zwemveiligheid

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen plezier heeft in het water, zich kan redden en niemand verdrinkt. Het belangrijkste remedie tegen verdrinking is zwemles. Maar, wanneer ben je zwemveilig?   Wanneer ben je zwemveilig? Zwemveilig zijn, betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur’. Zwemveiligheid wordt bepaald door jouw vaardigheden in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Je bent zwemveilig als: Je de zwemvaardigheden beheerst. Je fysiek en mentaal in staat bent om jezelf te redden in het water. Je vertrouwen hebt in jezelf. Je het leuk vindt om te zwemmen en je je prettig en vertrouwd voelt in het water. De omstandigheden bepalen ook of je zwemveilig bent: De dynamiek van de omgeving. Je hebt in de gaten waar mogelijke gevaren in de omgeving zijn en weet hoe je moet handelen. Definitie zwemveiligheid juni 2019   Kan ik wel goed zwemmen?! Je trekt regelmatig baantjes in het zwembad. Je denkt dat je goed kunt zwemmen en wilt tijdens jouw vakantie de plaatselijke recreatieplas oversteken. Je denkt dat dat moet lukken met jouw conditie. Halverwege de recreatieplas blijkt het toch verder zwemmen dan je dacht. Het water in het midden van de recreatieplas is enorm koud. Je spieren verstijven. Je kon toch goed zwemmen? In dit geval blijk je zwemveilig te zijn in het zwembad, maar niet in een recreatieplas. In het zwembad heb je te maken met een gecontroleerde omgeving, aangename watertemperatuur en een overzichtelijke afstand naar de kant. Jouw vaardigheden zijn voldoende in een zwembad, maar niet voldoende in een recreatieplas. Dit voorbeeld geeft aan dat er verschillende niveaus van zwemvaardigheid zijn. Nationale Norm Zwemveiligheid De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft ieder niveau van zwemvaardigheid gekoppeld aan een diploma van het Zwem-ABC. Je voldoet pas aan de Nationale Norm Zwemveiligheid als je het volledige Zwem-ABC op zak hebt. De Zwemdiploma’s A en B zijn tussenstappen naar het complete Zwem-ABC. Deze niveaus sluiten aan op de Nederlandse infrastructuur van zwemwater waar volwassenen en kinderen zwemmen: Zwemdiploma A: je beheerst vaardigheden voor een zwembad zonder attracties. Zwemdiploma B: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling. Zwemdiploma C: je beheerst vaardigheden voor een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten (behalve in de zee). Met dit diploma voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid.

Gedragscode zwembranche

Gedragscode Zwembranche Vrijwel ieder kind in Nederland heeft zwemles en haalt één of meerdere zwemdiploma’s. Jaarlijks halen ongeveer 400.000 kinderen één of meerdere zwemdiploma’s van het Zwem-ABC. In totaal werken er zo’n 35.000 mensen in het zwemonderwijs. Dit betekent dat het zwembad een plek is waar veel mensen, van jong tot oud, samenkomen. Zwembaden, zwemscholen en zwemverenigingen streven naar een klimaat zonder ongewenste intimiteiten. Ze vinden het belangrijk dat ongewenst gedrag binnen de zwembranche wordt voorkomen en bestreden. De Gedragscode Zwembranche geeft een objectieve norm wat wel en niet kan. Er staat beschreven hoe de zwemonderwijzer in het vak hoort te staan en wat ouders, bezoekers en collega’s mogen verwachten. Het geeft het (zwembad)personeel, vrijwilligers, ouders en kinderen houvast en bescherming. Zwembadmedewerkers kunnen in situaties komen die de privacy van bezoekers raken, denk bijvoorbeeld aan kleedkamers en doucheruimten. De omgang tussen zwemonderwijzers en zwemleerlingen laat zich niet tot in detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie, correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking). Lichamelijk contact is ook nodig bij voorkoming van verdrinking of een andere onveilige situatie en bij handhaving van de orde en veiligheid. Het verdient aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van zwemonderwijzers en andere (zwembad) medewerkers in concrete situaties. Het doel is om alle betrokken personen te beschermen. Ga naar https://www.allesoverzwemles.nl/wp-content/uploads/sites/3/2017/12/De-Gedragscode-Zwembranche-korte-versie-website.pdf  om de Gedragscode Zwembranche te bekijken. De Gedragscode Zwembranche is ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC

Wij bieden het enige echte Zwem-ABC. In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid. Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en veiligheid. Dit geeft je als ouder/verzorger 4 zekerheden: 1. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold. 2. Je kind ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen. 3. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind. 4. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Dus: kies bewust en ga voor zekerheid. Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl

Cookie instellingen