Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website www.zwemschoolnetty.nl zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Zwemschool Netty streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.Hoewel deze informatie altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat zwemschool Netty niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zwemschool Netty aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen zwemschool Netty en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Zwemschool Netty garandeert niet dat aan haar verzonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico's. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met zwemschool Netty te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten van derden.Zwemschool Netty heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Zwemschool Netty aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van zwemschool Netty zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat zwemschool Netty daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Cookie instellingen