Wijziging algemene voorwaarden

Beste zwemmers,

We hopen dat het goed met jullie gaat! We willen jullie graag op de hoogte stellen van een belangrijke wijziging die vanaf 1 september 2023 van kracht zal zijn: onze Algemene Voorwaarden worden aangepast.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de exacte details van de gewijzigde Algemene Voorwaarden, dan kun je deze vinden op onze website of in onze zwemschool Netty app. We willen ervoor zorgen dat jullie volledig op de hoogte zijn van alle updates.

We danken jullie voor jullie begrip en steun bij deze wijzigingen. Jullie tevredenheid en plezier in onze zwemlessen blijven onze hoogste prioriteit.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de nieuwe Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd voor jullie klaar om te helpen.


Met spetterende groet, 


Zwemteam Netty
Liebe Schwimmer,

wir hoffen, es geht euch gut! Wir möchten euch über eine wichtige Änderung informieren, die ab dem 1. September 2023 in Kraft treten wird: Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden angepasst.

Falls ihr an den genauen Details der geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen interessiert seid, könnt ihr diese auf unserer Webseite oder in unserer Schwimmschul-App "Netty" finden. Wir möchten sicherstellen, dass ihr über alle Updates vollständig informiert seid.

Wir danken euch für euer Verständnis und eure Unterstützung bei diesen Änderungen. Eure Zufriedenheit und Freude an unseren Schwimmkursen bleiben unsere oberste Priorität.

Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu den neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen habt, zögert bitte nicht, uns zu kontaktieren. Wir stehen euch jederzeit gerne zur Verfügung, um zu helfen.

Mit spritzigen Grüßen,

Schwimmteam Netty


Dear swimmers,

We hope you are doing well! We would like to inform you about an important change that will be effective from September 1, 2023: our Terms and Conditions are being updated.

If you are interested in the exact details of the revised Terms and Conditions, you can find them on our website or in our swimming school Netty app. We want to ensure that you are fully informed about all the updates.

We thank you for your understanding and support regarding these changes. Your satisfaction and enjoyment in our swimming lessons remain our highest priority.

If you have any questions or comments about the new Terms and Conditions, please do not hesitate to contact us. We are always here to assist you.

With splashing regards,

Swim Team Netty​ 
Cookie instellingen