Zwemschool Netty zwemlesaanbieder met licentie

De Licentie Nationale Zwemdiploma’s stimuleert de borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen. De kwaliteitscriteria staan beschreven in het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Welke kwaliteit levert de zwemlesaanbieder die de Licentie heeft?
Een greep uit de beoordelingscriteria:
 
- Er is voldaan aan wet- en regelgeving.
-  De zwemonderwijzer heeft een goede opleiding.
-  De zwemonderwijzer is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
-  De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
- Er is een zwemlesplan.
- Ouders worden op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind tijdens de zwemles.
- Er is een ongevallenregistratie.
- Er is een klachtenprocedure.

Wil je een overzicht van alle kwaliteitscriteria van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s? Klik hier voor de checklist.

Hoe wordt de zwemlesaanbieder, die de Licentie heeft, getoetst?

1. De kwaliteit van zwemlesaanbieder met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt zowel intern als extern getoetst. Er zijn vier kwaliteitschecks:

2. Een auditor van de Nationale Raad Zwemveiligheid checkt jaarlijks of de licentiehouder nog steeds voldoet aan de kwaliteitscriteria. De Examinator Nationale Zwemdiploma’s van de Licentiehouder is verantwoordelijk voor de interne kwaliteitsborging bij het diplomazwemmen.

3. Een gedelegeerde van de Nationale Raad Zwemveiligheid doet de externe kwaliteitsborging en is namens de Nationale Raad Zwemveiligheid steekproefsgewijs aanwezig bij het diplomazwemmen.

4. Er worden door het jaar heen door de Nationale Raad Zwemveiligheid steekproeven gehouden bij licentiehouders.

Waarom de Licentie Nationale Zwemdiploma’s ?
De Nationale Zwemdiploma’s worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s wordt borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen gestimuleerd. Dit geeft de klant de zekerheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s handelt volgens de kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

In het verleden vond er alleen een eindcontrole plaats bij de examens via het diplomazwemmen. Met de Licentie Nationale Zwemdiploma’s zijn criteria doorgevoerd, waaraan de zwemlesaanbieder als organisatie dient te voldoen. Daarnaast wordt het proces van leren zwemmen getoetst evenals het diplomazwemmen zelf. De gebeurt volgens de ‘Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s’. Dit betekent dat een zwemlesaanbieder die de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, wil uitgeven, moet voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Zwemlesaanbieders die aan deze kwaliteitsstandaard voldoen, ontvangen dan een jaarlijkse ‘Licentie Nationale Zwemdiploma’s’.

In het kort
De Licentie Nationale Zwemdiploma’s in het kort:

- De Nationale Raad Zwemveiligheid verleent een zwemlesaanbieder een Licentie om op te leiden voor het Zwem-ABC, wanneer deze voldoet aan de criteria in het Handboek Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

- De Nationale Raad Zwemveiligheid toetst licentiehouders of de zwemlessen samen met het diplomazwemmen voldoen aan de kwaliteitsstandaard van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en de Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s. 

- Bij alle diploma-toetsingsmomenten is een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig. (Jeroen)

- Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid  aanwezig.

Op 22 april vindt de jaarlijkse audit weer plaats en wordt weer beoordeeld of zwemschool Netty voldoet aan alle criteria voor licentiehouders.
Cookie instellingen