Privacybeleid

Privacyverklaring

Zwemschool Netty is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Zwemschool Netty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons vertrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor en achternaam
- Geboorte datum
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Adresgegevens vult u in op het inschrijfformulier maar gebruiken wij niet in onze administratie en/of leerlingvolgsysteem.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Zwemschool Netty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen e-mailen en te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en / of producten.
- Zwemschool Netty analyseert uw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en om het aanbod van onze diensten en/of producten beter af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Zwemschool Netty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Als u kind stopt met zwemles dan worden de gegevens volledig verwijderd en geanonimiseerd (vergeetrecht).

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemschool Netty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
Voor cookies zie ons cookiebeleid onderaan op onze website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemschool Netty neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies,onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zijn er aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, maak dit dan kenbaar aan zwemschool Netty.
Cookie instellingen