Privéles

Beste ouders, het is vanaf september weer mogelijk om privelessen in te plannen. Prive zwemles is uitermate geschikt voor kinderen die net dat stukje extra aandacht nodig hebben om ook vertrouwd te raken met water of om bepaalde vaardigheden waarmee uw kind moeite heeft extra aandacht te geven.

In nauwe samenwerking met ouders, verzorgers en begeleiders brengen we in beeld wat de mogelijkheden zijn van het kind. Dit kan variëren van het watervrij maken, extra aandacht naar een onderdeel waar het kind moeite mee heeft of het behalen van een of meerdere zwemdiploma's.

Een priveles duurt 30 minuten.

Voor meer info neem contact op met Netty. netty.nijssen@ziggo.nl


Met sportieve groet,


Zwemteam NettyLiebe Eltern, ab September ist es wieder möglich, Privatunterricht zu vereinbaren. Privater Schwimmunterricht ist ideal für Kinder, die etwas mehr Aufmerksamkeit benötigen, um sich mit dem Wasser vertraut zu machen, oder um bestimmten Fähigkeiten, mit denen Ihr Kind Schwierigkeiten hat, besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

In enger Zusammenarbeit mit Eltern, Betreuern und Betreuern zeigen wir die Möglichkeiten des Kindes auf.
Dies kann vom Reinigen des Wassers, besondere Aufmerksamkeit auf einen Teil, mit dem das Kind Schwierigkeiten hat, oder das Erlangen eines oder mehrerer Schwimmdiplome variieren.

Eine Privatstunde dauert 30 Minuten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Netty. netty.nijssen@ziggo.nl


Mit sportlichen Grüßen,


Schwimmteam Netty

Dear parents, it will be possible to schedule private lessons again from September. Private swimming lessons are ideal for children who need that little bit of extra attention to become familiar with water or to give extra attention to certain skills that your child has difficulty with.

In close collaboration with parents, carers and supervisors, we map out the possibilities of the child.
This can vary from clearing the water, paying extra attention to a part that the child has difficulty with or obtaining one or more swimming diplomas.

A private lesson lasts 30 minutes.

For more information, please contact Netty. netty.nijssen@ziggo.nl


With sporty greetings,


Swim team Netty
Cookie instellingen